Lời Bài Hát Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Trai Anh Hùng Gái Đảm Đang

Ca Sĩ: Trung Đức, Thu Hiền

Thể Loại: Lời Bài Hát Nhạc Cách Mạng

Trai Anh Hùng, Gái Đảm Đang

Đất anh hùng gái đảm việc trung thay thanh niên

Giữa lứa tuổi khi mái đầu còn xanh

Yêu nước em càng yêu anh đi

Việc nhà trọn mọi bề, góp công dựng thôn quê

Việc đồng hợp tác xã gánh vác chẳng nề

ơ….,Vui bước lên đường ba sẵn sàng

Anh đi công tác xóm làng, ba đảm nhiệm em lo

Đã sẵn sàng lúc Đảng gọi thanh niên xung phong

Gió đã nổi đi bất kì ở đâu bất kì nhiệm vụ chi em ơi

Vì còn kẻ thù này, chúng ta tạm chia tay

Mọi người cùng chống Mỹ, cứu nước hàng ngày ơ….

Vui bước lên đường ba sẵn sàng

Anh đi công tác xóm làng, ba đảm nhiệm em lo

Đăng bởi

Giang Trường

Chia sẻ