Chúng tôi hiểu và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả, nghệ sĩ và nhãn hàng âm nhạc. Trang web của chúng tôi chỉ cung cấp hiển thị lời bài hát và không cung cấp file âm thanh, nhạc phẩm hoặc bất kỳ nội dung âm nhạc nào khác.

Quyền bản quyền của các bài hát và lời bài hát thuộc về các tác giả, nghệ sĩ và nhãn hàng âm nhạc tương ứng. Chúng tôi cung cấp lời bài hát với mục đích phi thương mại, để người dùng có thể tìm hiểu và tham khảo thông tin về lời bài hát.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài hát hoặc lời bài hát trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tỏ lòng tôn trọng và tuân thủ các quy định pháp luật về bản quyền. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền và tin rằng trang web của chúng tôi vi phạm quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang Liên hệ.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để gỡ bỏ lời bài hát khỏi trang web nếu có yêu cầu hợp lệ từ phía chủ sở hữu bản quyền. Chúng tôi cam kết hỗ trợ giải quyết các tranh chấp liên quan đến bản quyền một cách hợp tác và trung thực.

Trân trọng, Đội ngũ chúng tôi