Lời Bài Hát Đuốc Sáng Niềm Tin

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Đuốc Sáng Niềm Tin

Ca Sĩ: Y Jang Tuyn, Trần Hồng Kiệt, Lương Thế Minh

Thể Loại: Lời Bài Hát Nhạc Cách Mạng

ngọn đuốc sáng cháy mãi trong tim,mỗi thế hệ trẻ việt nam.

ngon đuốc sáng sưởi ấm trong tim người,là niềm tin soi đường ta đi.

ta hát tiếng khúc hát quân hành,khúc hát của người việt nam.

đường vinh quang theo dấu chân của người,là niềm tin sức trẻ hôm nay.

hãy thêm nguồn nước ngọt,cho những mùa lúa vàng,ta đi dòng thác vàng,cho những mùa xuân vàng,lung linh từng ngày mới.

hãy thêm nguồn ước vọng,cho những đàn em nhỏ,ta gieo bằng nghĩa tình,ấm áp người với người,ngời sáng tên thành phố anh hùng.

ngọn đuốc sáng cháy mãi trong tim,mỗi thế hệ trẻ việt nam.

ngon đuốc sáng sưởi ấm trong tim người,là niềm tin soi đường ta đi.

ta hát tiếng khúc hát quân hành,khúc hát của người việt nam.

đường vinh quang theo dấu chân của người,là niềm tin sức trẻ hôm nay.

chúng tôi đã sẵn sàng.

ngọn đuốc sáng cháy mãi trong tim,mỗi thế hệ trẻ việt nam.

ngon đuốc sáng sưởi ấm trong tim người,là niềm tin soi đường ta đi.

ta hát tiếng khúc hát quân hành,khúc hát của người việt nam.

đường vinh quang theo dấu chân của người,là niềm tin sức trẻ hôm nay.

hãy thêm nguồn nước ngọt,cho những mùa lúa vàng,ta đi dòng thác vàng,cho những mùa xuân vàng,lung linh từng ngày mới.

hãy thêm nguồn ước vọng,cho những đàn em nhỏ,ta gieo bằng nghĩa tình,ấm áp người với người,ngời sáng tên thành phố anh hùng.

ngọn đuốc sáng cháy mãi trong tim,mỗi thế hệ trẻ việt nam.

ngon đuốc sáng sưởi ấm trong tim người,là niềm tin soi đường ta đi.

ta hát tiếng khúc hát quân hành,khúc hát của người việt nam.

đường vinh quang theo dấu chân của người,là niềm tin sức trẻ hôm nay.

(chúng tôi đã sẵn sàng)*3

Đăng bởi

Giang Trường

Chia sẻ