Lời Bài Hát Thân Tâm Mộng Huyễn

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Thân Tâm Mộng Huyễn

Ca sĩ: NSƯT Thanh Ngân

Thể Loại: Lời Bài Hát Cải Lương

Ta là ai ___, ta là ai sao mãi làm khách tục , mà vui buồn trong chút hư__ danh , tâm bất an trăn trở suốt__ thâu canh , vì chưa__hiểu ngọn ngành đường___ sanh tử ___Bấy lâu ta lầm mê chưa tìm ra__quả nhân luân hồi lạc loài xuống lên sầu đau___bởi vô tha___niệm trần vô minh__biết bao nhiu đời__ , âm thầm diệt sinh khởi lên từ tâm , đây rồi sợi dây tử sanh__là vô minh đảo điên lầm sai , đưa người vào nơi tối tăm và trôi lăng sáu nơi luân hồi , bao lần xích xiền khổ đau , khuyên người hãy sớm ngộ mau __

Vì niệm khởi vô minh chấp thân này thật___ có , nên tham đấm sát thân làm nô lệ__ đêm ngày , hại vật sát sinh dung dưỡng sát thân này__ , để tâm ý cứ chìu theo ngũ dục nên vô tình tạo nghiệp tử sanh__ , đâu kể gì cảnh khổ xung quanh miễn cho sát thân được ăn sung mặc sướng, thể hiện bên ngoài bằng đài cát sa hoa , tự tô vết tấm thân cho rằng cao quý___Có thân phải khổ vì thân , nào ai tránh khỏi luật trần xưa nay . Ta hãy quán xét xem nếu thân này là thật có , thì tại sao phải chịu luật vô thường ?__ Sanh , tử , bệnh đau và khổ___khôn lường , xưa Phật dạy sát thân là dung giả , vua tứ đại hợp thành ngũ uẩn là không___nay tu hành về trốn thanh cao, lòng bát ái trừ trai giới sát, tâm từ bi tỏa hương giải thoát đem thân này làm lợi ích giúp nhân sinh___ta còn nhận lầm những vọng tưởng diệt sinh___cho đó là___ tâm thật có___rồi đảo điên chạy theo mộng___ ảo___thương ghét vui buồn đêm ngày khổ trí lao tâm___sáu căn ta___ mắt tai mũi lưỡi ý thân chạy theo vị ngọt của sáu trần___sắc thanh hương vị súc pháp___sáu thức mê lầm tạo thành tâm huyễn mà thôi__

Ôi một niệm vô minh nhận tâm diệt sinh cho rằng tâm này thật__có , rồi để lục căn trôi lăng theo dòng thức bắt bóng diệt sinh hư ảo__ bên__ ngoài___tháng lụng ngày qua tâm trí u hoài , làm khách phong trần lênh đênh trong biển thức, quá khứ qua rồi mà vọng tưởng miên man , hiện tại tâm suy nghĩ lang thang và say đấm sắc trần mộng ảo, tương lai tâm diễn vong ảo não, mộng mơ theo hư ảo chập chờn___

Người__ tu niệm phải ngộ thân này là giả tạm , tâm sinh diệt vọng trần là gốc khổ đau, xưa Phật dạy chúng sanh đều có Phật tánh như nhau___vì vô minh chấp thân tâm này thật___ có___nên khẩu ý thân tạo đầy duyên nghiệp say đấm trần gian quên cả lối về. Ai ai cũng sẵn có một bản thể chơn như từ xưa đến nay bổn lai vô nhất vật , tâm sinh thì vạn pháp sinh , tâm không pháp diệt tánh linh rạng ngời___

Đăng bởi

Giang Trường

Chia sẻ