Lời Bài Hát Ông Lão Chèo Đò

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Ông Lão Chèo Đò

Ca Sĩ: Út Trà Ôn

Thể Loại: Lời Bài Hát Cải Lương

Còn nước mơ màng, mây vẫn vơ. Thì còn lão với một con đò.

Có tiền mua lấy vài chai rượu, nhấp rượu xong rồi.. Lão đối thơ….

Linh.. đinh.. trời rộng, sông dài. Đò ngang một chiếc lần hồi.. sớm trưa.

Chiều rồi, nghỉ một chuyến đưa, nằm nghe lá rụng như mưa trên… đò….

Cơm…ơ…ngày hai bữa cầu no, dám đâu bàn chuyện cơ đồ… viễn vong.

Đời này có cũng như không, sớm còn tối mất bận lòng mà..à chi.

Còn nước còn non thì nơi bến cũ vẫn còn trơ một ông lão đưa…ưa… đò.

Mây nước miền quê như say theo tiếng hát câu hò.

Trên con thuyền cũ kỹ, ai muốn sang bến sông này Lão đưa rước dùm cho….o..

Tiền bạc trả công chẳng nệ ít hay nhiều, Lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi.

Bởi Lão đây yêu quý con đò cũng như thiên hạ họ yêu một người tình lí tưởng….ơ….ớ….ơ.

Người ta đi ngược về xuôi, kẻ ham phú quý, người đòi đỉnh chung, lữ hành kia đã sang sông, có ai còn nhớ đến ông chèo đò.

Lão chẳng mong chi cũng không đợi, không chờ. Cơm hẩm, canh rau một ngày hai buổi, manh áo tồi tàn Lão dải nắng, dầm mưa.

Mặc dù tuổi đã già nua,vẫn còn chèo nổi con đò sang sông.Tai còn tỏ, mắt còn tinh, bàn chuyện nhân tình Lão chẳng nhượng gì ai…ơ….ơ.

Hơi Thu lạnh gió đưa hàng Lau lách, nữa chiều rồi đò vắng khách sang sông. Ngồi trầm ngâm nhìn nước bạc xuôi.. dòng, Lão bỗng thấy cõi lòng sao trống trải.

Chim.. bay về núi, tối rồi, Lão lo xúc gạo, rửa nồi nấu cơm. Bình minh rồi lại Hoàng hôn năm cùng tháng hết, lo buồn mà chi.

Sự.. đời, sanh ký tử vi, mới xuân xanh đó, già thì đến nơi. Sông dài mấy bận đầy vơi, thế gian mấy bận đổi dời..ời.. trắng đen.

18 năm, qua mấy mùa khói lửa, Lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hưng vong của thế sự thăng…ăng.. trầm.

Nước mắt già nua pha lẫn nước xuôi dòng… Bất giác Lão đưa tay sờ lên mái tóc từ sau cuộc ba đào nó đã trắng như.. bông…ớ…ơ…

Chuyện đời như cánh phù dù, sớm còn tối mất dạ sầu mà chi ?

Sang giàu như áng mây bay, mới vừa thấy đó, phủi tay không còn.

Hò …ơ….ơ..nước giữa dòng có khi trong khi đục, người ở đời có lúc nhục lúc vinh.

Chẳng ai vô sự như mình, đò ngang một chuyến ờ…ơ..ớ…đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa.

Thân già, gạo chợ, nước sông. Khỏe thì đưa khách, mệt nằm xả hơi.

Sang giàu mặc kẻ đua bơi, công danh như thể bèo trôi giữa dòng.

Ai dại, ai khôn rốt cuộc ngẫm lại vẫn không bằng.. đời của lão.

Còn trời, còn nước, còn sông. Còn cây đa cũ, còn ông chèo đò.

Đăng bởi

Giang Trường

Chia sẻ