Lời Bài Hát Ta Ra Trận Hôm Nay

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Ta Ra Trận Hôm Nay

Ca Sĩ: Trọng Tấn

Thể Loại: Lời Bài Hát Nhạc Cách Mạng

Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận

Chào quê hương nhằm tiền phương mạnh bước

Lời nước non như càng giục giã lòng ta

Băng qua muôn núi ngàn sông rộn vang tiếng ca

Rung rinh lá ngụy trang lưng đèo gió lộng

Tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sống

Nhìn suối khe bom đạn giặc đã cày sâu

Ta đi giữa những bàn tay san hố giữ cầu

Hành quân

Ta lại hành quân

Núi sông nâng bước đôi chân ta lên đường

Dặm xa

Trập trùng mà dốc núi đường trơn

Đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh

Ta đi tiếp bước cha anh

Khi nào còn giặc ta đây còn hành quân xa

Chiến trường còn giặc ta vẫn còn hành quân xa

Ta còn hành quân xa..

Đăng bởi

Giang Trường

Chia sẻ