Lời Bài Hát Yêu Trong Chánh Niệm

Hoàng Y Nhung

Lời bài hát

Vì kiếp nao ta còn nợ nhau
Nên kiếp nay gặp lại trả duyên xưa
Nguyện hứa Thương yêu trong chánh niệm
Đoạn tình duyên này giữ sao cho vẹn nguyên

Cùng nắm tay qua cỏi ta bà
Mình dìu dắt nhau Qua ngàn phong ba
Ngày nắm cơm chay với rau cà
Đêm nghe khúc nhân sinh vô thường , tự ngộ

Chờ ngàn năm để đc găp nhau
Đợi vạn kiếp mới duyên khang tào
Còn nợ nhau mới đi cùng nhau
Nguyện về sau trầu mãi bên cau

Mặc trần gian kết duyên mõng manh
Còn đôi ta chấp tay nguyện thề
Trọn đạo phu thê xin vẹn nguyên
Qua kiếp này cùng nhau về cỏi thần tiên

Tu 100 năm mới đi chung thuyền
Tu ngàn năm mới cùng chung gối
Gặp vạn người khắp trong thiên hạ
Ta chỉ cần, 1 người nắm tay đi cùng

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO