Lời Bài Hát Tứ Thân

An Thu An ft. Phạm Việt Tuân

Lời bài hát

Hah huh hah hah hah
Hah hah hah hah
Hah huh hah hah hah
Í a hah
Tứ thân nón thúng
Í à quai thao i ì
Thêm cái khăn i mỏ quạ
Yếm đào em làm duyên
Long lanh đôi mắt em nhung huyền
Này đây đôi má thắm
Dịu dàng xinh i
Têm miếng trầu cay thêm miếng trầu say
Người ơi người ở đừng về
Chiếc áo tứ thân em
Khoác lấy tấm thân em
Thân em ngọc ngà hah hah
Têm miếng trầu cay thêm miếng trầu say
Người ơi người ở đừng về
Chiếc áo tứ thân em này ai ơi
Lúng liếng cái duyên em
Chiếc áo tứ thân em
Người ơi người ở đừng về
Để trầu têm trầu uốn quanh cánh phượng
Rằng người ơi người ở đừng về
Để giao duyên câu hát ta tương phùng
Tứ thân nón thúng
Í à quai thao i ì
Thêm cái khăn i mỏ quạ
Yếm đào em làm duyên
Long lanh đôi mắt em nhung huyền
Này đây đôi má thắm
Dịu dàng xinh i
Têm miếng trầu cay thêm miếng trầu say
Người ơi người ở đừng về
Chiếc áo tứ thân em
Khoác lấy tấm thân em
Thân em ngọc ngà hah hah
Têm miếng trầu cay thêm miếng trầu say
Người ơi người ở đừng về
Chiếc áo tứ thân em này ai ơi
Lúng liếng cái duyên em
Chiếc áo tứ thân em
Người ơi người ở đừng về
Để trầu têm trầu uốn quanh cánh phượng
Rằng người ơi người ở đừng về
Để giao duyên câu hát ta tương phùng
Têm miếng trầu cay thêm miếng trầu say
Người ơi
Têm miếng trầu cay thêm miếng trầu say
Hah hah hah í a hah
Têm miếng trầu cay thêm miếng trầu say
Người ơi người ở đừng về
Hah hah hah

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO