Lời Bài Hát Trả Áo

Diệu Kiên

Lời bài hát

Tiễn người đi rồi ta góp nhặt thương đau
Chén biệt ly sầu ta nhấp cạn cho nhau
Giấc mộng ban đầu thôi xin gửi vào đêm thâu
Nào ngờ bóng tối phủ lối thêm u sầu

Đếm từng giây trôi sao đàn buông nghe đau lòng
Biết là chia phôi sao tình tôi hoài ngóng trông
Thuyền ơi xuôi mái chèo đi mau nước xuôi dòng
Em về bên ấy nơi gấm hoa sẽ yên lòng

Dk: Thôi người đừng chờ tiễn một kẻ qua sông
Người quên tháng năm người giữ lại trong lòng
Áo đã phai màu em trả lại cho anh
Trả luôn giấc mơ êm đềm ngày xanh

Em có vui gì khi mặc áo vu quy
Nhìn ai bước đi mưa buồn ngày biệt ly
Hết duyên ban đầu mình trả áo cho nhau
Thôi người ở lại chớ thêm u sầu

Brigde: Tích tịch tình tang cung đàn buông theo tiếng lòng
Pháo hồng thuyền hoa đưa người rời xa bến xưa
Biết là lòng đau mong lệ kia thôi hãy rơi
Suốt một đời sau mong tháng năm sẽ quên người

Trách chỉ thêm buồn thôi chấp nhận chia phôi
Tháng này sau này ta sẽ dần quên thôi
Giấc mộng ban đầu thôi xin gửi vào đêm thâu
Nào ngờ bóng tối thêm u sầu giăng lối

Out: Ngày mai pháo hoa đưa đến rồi
Ngày mai rộn vang tiếng nói cười
Ngày mai đây thuyền hoa đưa tình ta trôi thật xa hẹn nơi khác cố nhân sẽ tương phùng


Theo dõi các bài hát mới hay nhất tại đây: https://muvi.vn/

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO