Lời Bài Hát Tình Anh Bán Chiếu

Thanh Duy

Lời bài hát

Tang tình tang tang tính
Song lang nhịp câu tang tính
Ngoài trời đổ mưa
Than van từng tiếng tang tình
Mây đen buồn giăng kín lối
Mưa rơi tràn vào đêm tối
Chìm sâu nỗi nhớ đơn côi
Chắc cô đang bây giờ
Đang cùng ai trong vòng tay đùa vui
Chắc cô đang bây giờ
Ngọc ngà xa hoa bên duyên mới
Chắc cô đang tươi cười
You know what
I don’t care what they say
But you’ll be sorry
Đời như con kiến càng
Phiêu du gió ngàn
Ngờ đâu kiếp đa đoan
Đời như con dế mèn
Ngây ngô mấy phen
Đời như chim chích choè
Hoạ mi rất buồn
Khi không còn líu lo
Vì vì tang tình tang tang tính
Tính tang tang tình
Tang tình tang tang tình
Tính tang tang tính
Tang tang tang tang tang tang
Chắc cô đang bây giờ
Đang cùng ai trong vòng tay đùa vui
Chắc cô đang bây giờ
Ngọc ngà xa hoa bên duyên mới
Chắc cô đang tươi cười
Đò giờ sang bến mới
Đường hoa giăng ngập lối
Duyên lỡ rồi
Em với người tân hôn kết đôi
Chỉ mình tôi ôm thương nhớ đầy vơi
Thương em đã bao đông rồi
Đêm đêm tôi trách ông trời
Sao ta đành lìa đôi
Tang tình tang tang tình
Tính tang tang tính
Tang tình tang tang tính
Tính tang tang tình

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO