Lời Bài Hát Thế Giới Để Anh Lo

Chu Bin ft. A Tuân

Lời bài hát

Không biết từ bao giờ
Anh đã thương một người
Người làm anh
Ngày đêm anh cứ mỉm cười
Không biết từ khi nào
Anh giống như gã khờ
Từ khi gặp em
Đêm anh về nằm mơ
Nếu không gặp được nàng
Anh mất ăn mất ngủ
Cuộc đời anh
Sẽ không có mùa xuân sang
Nắm đôi tay dịu dàng
Muốn nói với em một lời
Rằng em ơi anh muốn ta thành đôi
Thế giới để anh lo
Đây tiền đây em cầm đi
Thế giới để anh lo
Lương của anh em cầm đi
Việc còn lại để anh
Dẫu rửa chén hay quét nhà
Bởi anh là siêu nhân
Em ơi em đừng lo
Thế giới để anh lo
Em cứ xinh cứ đẹp đi
Thế giới để anh lo
Em cứ vui với bạn đi
Việc còn lại của em
Chỉ cần yêu anh thật nhiều
Thế giới để anh lo anh lo
Nếu không gặp được nàng
Anh mất ăn mất ngủ
Cuộc đời anh
Sẽ không có mùa xuân sang
Nắm đôi tay dịu dàng
Muốn nói với em một lời
Rằng em ơi anh muốn ta thành đôi
Thế giới để anh lo
Đây tiền đây em cầm đi
Thế giới để anh lo
Lương của anh em cầm đi
Việc còn lại để anh
Dẫu rửa chén hay quét nhà
Bởi anh là siêu nhân
Em ơi em đừng lo
Thế giới để anh lo
Em cứ xinh cứ đẹp đi
Thế giới để anh lo
Em cứ vui với bạn đi
Việc còn lại
Là em chỉ cần yêu anh thật nhiều
Thế giới để anh lo để anh lo
Thế giới để anh lo
Đây tiền đây em cầm đi
Thế giới để anh lo
Lương của anh em cầm đi
Việc còn lại để anh
Dẫu rửa chén hay quét nhà
Bởi anh là siêu nhân
Em ơi em đừng lo
Thế giới để anh lo
Em cứ xinh cứ đẹp đi
Thế giới để anh lo
Em cứ vui với bạn đi
Việc còn lại của em
Chỉ cần yêu anh thật nhiều
Thế giới để anh lo anh lo
Thế giới để anh lo để anh lo

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO