Lời Bài Hát Thành Tâm Kính Phật

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Thành Tâm Kính Phật

Ca Sĩ: Trường Sơn

Thể Loại: Lời Bài Hát Nhạc Trữ Tình,khac

Nam mô a di đà Phật , nam mô a di đà Phật,

Nam mô a di đà Phật , nam mô a di đà Phật ,

Vào mùa Vu Lan con chấp tay thành kính Phật đài.

Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no.

Buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mây ngàn , nhọc nhằn năm tháng quạnh hiu đường đời còn lắm cô liêu , nay đoàn viên trong vòng tay yêu.

Nam mô a di đà Phật , nam mô a di đà Phật,

Nam mô a di đà Phật , nam mô a di đà Phật ,

Thành tâm con kính dâng lên đức Phật , ban phép bình yên cho muôn nơi sưởi ấm hồn thơ , bao em vui , mẹ già đón tin , con nơi xa lòng vui phơi phới.

Đàn chim về tổ líu lo cùng với mây trời , sông núi đẹp tươi. Ôi bao la toả mát đời ta , vui câu ca thành tâm kính dâng ,đức Phật a di đà.

Vào mùa Vu Lan con chấp tay thành kính Phật đài.

Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no

Buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mây ngàn

Nhọc nhằn năm tháng quạnh hiu đường đời còn lắm cô liêu , nay đoàn viên trong vòng tay yêu.

Nam mô a di đà Phật , nam mô a di đà Phật,

Nam mô a di đà Phật , nam mô a di đà Phật ,

Thành tâm con kính dâng lên đức Phật , ban phép bình yên cho muôn nơi sưởi ấm hồn thơ bao em vui , mẹ già đón tin con nơi xa lòng vui phơi phới.

Đàn chim về tổ líu lo cùng với mây trời , sông núi đẹp tươi. Ôi bao la toả mát đời ta , vui câu ca thành tâm kính dâng ,đức Phật a di đà.

Nam mô a di đà Phật , Nam mô a di đà Phật

Nam mô a di đà Phật , Nam mô a di đà Phật

Nam mô a di đà Phật , Nam mô a di đà Phật

Nam mô a di đà Phật , Nam mô a di đà Phật

Đăng bởi

Bình Lai

Chia sẻ