Lời Bài Hát Tết Đến Khi Con Về

Tú DuCa

Lời bài hát

Không biết có ai
Đi qua nhà tôi không
Có thấy chúng nó
Chuẩn bị Tết đến đâu rồi
Hai ba Táo công
Có về làm mâm cơm
Hai chín ba mươi
Có làm tất niên không vậy
Năm nay chúng mày
Chắc vẫn bận tối tăm
Chỉ mong cuối năm
Tụ họp được trước xuân về
Dăm sáu anh em
Quây quần làm mâm cơm
Mẹ ở xa lắm, chẳng còn săm sắn
Cho chúng mi yên lòng
Giờ này trong ngõ
Chắc đông người qua nhiều hơn
Nhà nhà ai nấy
Cũng đang tấp nập vì Tết
Nhớ năm trước
U đang đợi mong chúng mày
Một mình trông ngóng
Nhà thì vắng bóng
Tết đến khi con về
Giờ này năm ấy
Chúng mày tụm năm tụm ba
Chẳng cần đến Tết
Lúc nào cũng ở đầy nhà
Nay khôn lớn
Thay gia đình bôn ba ngược xuôi
Giờ chỉ cần Tết
Chẳng cần gì hết
Tết đến khi con về
Năm nay chúng mày
Chắc vẫn bận tối tăm
Chỉ mong cuối năm
Tụ họp được trước xuân về
Dăm sáu anh em
Quây quần làm mâm cơm
Mẹ ở xa lắm, chẳng còn săm sắn
Cho chúng mi yên lòng
Giờ này trong ngõ
Chắc đông người qua nhiều hơn
Nhà nhà ai nấy
Cũng đang tấp nập vì Tết
Nhớ năm trước
U đang đợi mong chúng mày
Một mình trông ngóng
Nhà thì vắng bóng
Tết đến khi con về
Giờ này năm ấy
Chúng mày tụm năm tụm ba
Chẳng cần đến Tết
Lúc nào cũng ở đầy nhà
Nay khôn lớn
Thay gia đình bôn ba ngược xuôi
Giờ chỉ cần Tết
Chẳng cần gì hết
Tết đến khi con về
Mùa xuân này
Chỉ mong nhà ta có người
Đợi xuân về
Nhà ta ngồi quanh tiếng cười
Không mong mâm cao cỗ đầy
Mong minh mẫn hơn mỗi ngày
Ước mơ của mẹ giờ này
Là thấy cháu con sum vầy
Giờ này trong ngõ
Chắc đông người qua nhiều hơn
Nhà nhà ai nấy
Cũng đang tấp nập vì Tết
Nhớ năm trước
U đang đợi mong chúng mày
Một mình trông ngóng
Nhà thì vắng bóng
Tết đến khi con về
Giờ này năm ấy
Chúng mày tụm năm tụm ba
Chẳng cần đến Tết
Lúc nào cũng ở đầy nhà
Nay khôn lớn
Thay gia đình bôn ba ngược xuôi
Giờ chỉ cần Tết
Chẳng cần gì hết
Tết đến khi con về
Nay khôn lớn
Thay gia đình bôn ba ngược xuôi
Giờ chỉ cần Tết
Chẳng cần gì hết
Tết đến khi con về

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO