Lời Bài Hát Người Không Thương

Chân Caca

Lời bài hát

Nàng lặng thầm đôi mi khẽ rơi
Dòng lệ tiếc thương
Mây trời tuôn cơn mưa
Khẽ che đi dòng nước mắt
Em muốn thay đổi đối phương
Em nghĩ em sẽ làm được
Thế nhưng lại đớn đau
Khi người chẳng thương
Gió kéo mây về nơi phương nào
Người vội đi chẳng nói câu chào
Bao ngày qua
Mắt môi thao thức vì đau
Vì câu hứa nên ta chờ
Và giờ đau đớn khi ai hững hờ
Vì người chẳng còn muốn thiết tha
Nên mới thờ ơ
Cung đàn cũng vỡ đôi
Cách chia đôi lứa xa rời
Khi nàng mang tiếng yêu
Trao người giả dối
Khi lời yêu xa xôi
Ta quên đi thôi
Cố gắng cũng xa rời
Ở bên người không thương
Muôn kiếp cũng chẳng thành đôi
Nàng lặng thầm đôi mi khẽ rơi
Dòng lệ tiếc thương
Mây trời tuôn cơn mưa
Khẽ che đi dòng nước mắt
Em muốn thay đổi đối phương
Em nghĩ em sẽ làm được
Thế nhưng lại đớn đau
Khi người chẳng thương
Gió kéo mây về nơi phương nào
Người vội đi chẳng nói câu chào
Bao ngày qua
Mắt môi thao thức vì đau
Vì câu hứa nên ta chờ
Và giờ đau đớn khi ai hững hờ
Vì người chẳng còn muốn thiết tha
Nên mới thờ ơ
Cung đàn cũng vỡ đôi
Cách chia đôi lứa xa rời
Khi nàng mang tiếng yêu
Trao người giả dối
Khi lời yêu xa xôi
Ta quên đi thôi
Cố gắng cũng xa rời
Ở bên người không thương
Muôn kiếp cũng chẳng thành đôi
Gió kéo mây về nơi phương nào
Người vội đi chẳng nói câu chào
Bao ngày qua
Mắt môi thao thức vì đau
Vì câu hứa nên ta chờ
Và giờ đau đớn khi ai hững hờ
Vì người chẳng còn muốn thiết tha
Nên mới thờ ơ
Cung đàn cũng vỡ đôi
Cách chia đôi lứa xa rời
Khi nàng mang tiếng yêu
Trao người giả dối
Khi lời yêu xa xôi
Ta quên đi thôi
Cố gắng cũng xa rời
Ở bên người không thương
Muôn kiếp cũng chẳng thành đôi

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO