Lời Bài Hát Lời Người Khiếm Thị

No Information

Lời bài hát

Bài Hát: Lời Người Khiếm Thị

Ca Sĩ: Đào Phi Dương

Thể Loại: Lới Bài Hát Nhạc Trữ Tình

Lời bài hát: Lời Người Khiếm Thị

Mẹ sinh con, ra mong muốn như bao người

Mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời

Tình thương cho con, cao quý hơn rất nhiều

Mắt con bây giờ không thấy được mẹ cha…

Còn ai thương con hơn cha mẹ ở trên đời này

Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày

Tình thương cho con, cao quý hơn rất nhiều

Mắt con bây giờ không thấy được bạn bè con.

Ôi! Đôi mắt của con.

Đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha

Không thấy thầy cô

Không còn ánh sáng,mà chỉ còn bóng đêm đen.

Còn ai thương con hơn cha mẹ ở trên đời này

Còn ai thương con như cô thầy đã khuyên bao ngày

Tình thương cho con, cao quỹ hơn rất nhiều

Mắt con bây giờ không thấy được mẹ cha.

Đăng bởi

Nghi Nguyễn

Chia sẻ