Lời Bài Hát Lời Cam Kết

Chí Thiện ft. DC Tâm

Lời bài hát

Nhìn em bật khóc trong mưa
Giờ em đã ổn yên chưa
Người ta vô nghĩ vô cớ
Vô tâm em đau lòng
Người ta không chấp nhận
Những thói quen như anh từng
Không thể nói em được nữa
Anh ra đi như người thừa
Rồi thời gian qua
Em đã biết ai tốt với em chưa
Khi không thể nói thêm nữa
Chỉ còn cách chờ
Chờ em anh ngốc trong đêm nằm mơ
Người ta có muốn gần em
Hay là lơ đi không biết thêm
Lời hứa đẩy đưa
Tin quá nên giờ thành dư thừa
Lời cam kết yêu đâu rồi
Sao bỏ quên mỗi em giữa trời
Nhìn em anh nước mắt rơi
Về đây
Anh chăm sóc cho em như lúc đầu
Tình yêu kia
Thứ tha bao nhiêu lỗi lầm anh để sau
Anh không quá quan trọng chuyện quá khứ
Em đừng lo có anh đây rồi
Từ nay nước mắt em không phải rơi
Nhìn em bật khóc trong mưa
Giờ em đã ổn yên chưa
Người ta vô nghĩ vô cớ
Vô tâm em đau lòng
Người ta không chấp nhận
Những thói quen như anh từng
Không thể nói em được nữa
Anh ra đi như người thừa
Rồi thời gian qua
Em đã biết ai tốt với em chưa
Khi không thể nói thêm nữa
Chỉ còn cách chờ
Chờ em anh ngốc trong đêm nằm mơ
Người ta có muốn gần em
Hay là lơ đi không biết thêm
Lời hứa đẩy đưa
Tin quá nên giờ thành dư thừa
Lời cam kết yêu đâu rồi
Sao bỏ quên mỗi em giữa trời
Nhìn em anh nước mắt rơi
Về đây
Anh chăm sóc cho em như lúc đầu
Tình yêu kia
Thứ tha bao nhiêu lỗi lầm anh để sau
Anh không quá quan trọng chuyện quá khứ
Em đừng lo có anh đây rồi
Từ nay nước mắt em không phải rơi
Người ta có muốn gần em
Hay là lơ đi không biết thêm
Lời hứa đẩy đưa
Tin quá nên giờ thành dư thừa
Lời cam kết yêu đâu rồi
Sao bỏ quên mỗi em giữa trời
Nhìn em anh nước mắt rơi
Về đây
Anh chăm sóc cho em như lúc đầu
Tình yêu kia
Thứ tha bao nhiêu lỗi lầm anh để sau
Anh không quá quan trọng chuyện quá khứ
Em đừng lo có anh đây rồi
Từ nay nước mắt em không phải rơi
Anh không quá quan trọng chuyện quá khứ
Em đừng lo có anh đây rồi
Từ nay nước mắt em không phải rơi

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO