Lời Bài Hát Lấy Chồng

Trần Ngọc Hân ft. Trường Lê

Lời bài hát

Qua thời con gái lưng ong
Sớm mai em đi lấy chồng
Mười hai bến nước xuôi dòng
Biết nơi nào đục biết bờ nào trong
Mẹ thương con lắm con ơi
Mẹ nói con nghe mấy lời
Ngày sau khi sống bên người
Tứ đức tam tòng con giữ một đời
Mai mốt con về miền xa
Bỏ lại mẹ cha sống nơi quê nhà
Bên mái tranh nghèo cột xiêu
Gió lộng đìu hiu sớm tối buồn thiu
Thương quá những giọt mồ hôi
Dáng hình mẹ tôi ướt đôi vai gầy
Nay tóc sương bạc màu mây
Ơn nghĩa sinh thành muôn đời còn đây
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời
Qua thời con gái lưng ong
Sớm mai em đi lấy chồng
Mười hai bến nước xuôi dòng
Biết nơi nào đục biết bờ nào trong
Mẹ thương con lắm con ơi
Mẹ nói con nghe mấy lời
Ngày sau khi sống bên người
Tứ đức tam tòng con giữ một đời
Mai mốt con về miền xa
Bỏ lại mẹ cha sống nơi quê nhà
Bên mái tranh nghèo cột xiêu
Gió lộng đìu hiu sớm tối buồn thiu
Thương quá những giọt mồ hôi
Dáng hình mẹ tôi ướt đôi vai gầy
Nay tóc sương bạc màu mây
Ơn nghĩa sinh thành muôn đời còn đây
Mai mốt con về miền xa
Bỏ lại mẹ cha sống nơi quê nhà
Bên mái tranh nghèo cột xiêu
Gió lộng đìu hiu sớm tối buồn thiu
Thương quá những giọt mồ hôi
Dáng hình mẹ tôi ướt đôi vai gầy
Nay tóc sương bạc màu mây
Ơn nghĩa sinh thành muôn đời còn đây
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO