Lời Bài Hát Hồng Trần Tứ Bái

Hoon

Lời bài hát

Mưa rơi rơi lúc chiều buông
Vương sầu trên nhành hoa liễu buồn
Giọt lệ người đến tiễn đưa
Đưa em đi về nơi cố hương
Nàng nhắm mắt ngủ yên
Trên xe hoa trắng
Bỏ lại tình này tiếc nuối
Tiễn ra đi đến nơi vô thường
Cách xa âm dương chẳng thể tương phùng
Hồng nhan bạc phận sóng gió
Em bỏ lại thanh xuân
Làm dâu xứ xa
Tình tan tự vẫn thân trong bẽ bàng
Nàng về thiên thu
Giờ ta bái
Cho bao yêu thương tàn phai
Nhất bái đưa em ra đi
Vì cớ sao bỏ lại ta
Nơi chốn hồng trần
Hạ đầu nhị bái
Âm dương chia xa từ đây
Nước mắt hoen cay bờ mi
Liệu kiếp sau mong hai ta
Sẽ tìm thấy nhau
Người ra đi tình vẫn còn đây
Vẫn lưu giữ mãi ngàn năm
Cho dù thiên địa phai úa màu
Lạy tam bái mong em an yên
Hạnh phúc theo chân em đi
Tứ bái cho bao câu yêu
Chẳng còn đâu
Nàng nhắm mắt ngủ yên
Trên xe hoa trắng
Bỏ lại tình này tiếc nuối
Tiễn ra đi đến nơi vô thường
Cách xa âm dương chẳng thể tương phùng
Hồng nhan bạc phận sóng gió
Em bỏ lại thanh xuân
Làm dâu xứ xa
Tình tan tự vẫn thân trong bẽ bàng
Nàng về thiên thu
Giờ ta bái
Cho bao yêu thương tàn phai
Nhất bái đưa em ra đi
Vì cớ sao bỏ lại ta
Nơi chốn hồng trần
Hạ đầu nhị bái
Âm dương chia xa từ đây
Nước mắt hoen cay bờ mi
Liệu kiếp sau mong hai ta
Sẽ tìm thấy nhau
Nàng ra đi tình vẫn còn đây
Vẫn lưu giữ mãi ngàn năm
Cho dù thiên địa phai úa màu
Lạy tam bái mong em an yên
Hạnh phúc theo chân em đi
Tứ bái cho bao câu yêu
Chẳng còn đâu
Giờ ta
Ngày biệt ly
Nhành hoa xuyến chi ven đường
Như đang buồn cho chúng ta
Người ra đi
Bỏ rơi tình anh đơn côi
Giờ ta bái
Cho bao yêu thương tàn phai
Nhất bái đưa em ra đi
Vì cớ sao bỏ lại ta
Nơi chốn hồng trần
Lạy tam bái mong em an yên
Hạnh phúc theo chân em đi
Tứ bái cho bao câu yêu
Chẳng còn đâu


Theo dõi các bài hát mới hay nhất tại đây: https://muvi.vn/

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO