Lời Bài Hát Đôi Giày Chưa Bao Giờ Đúng Size (hơi chật một chút)

Orange ft. Hứa Kim Tuyền

Lời bài hát

Là do em chẳng biết cách
Yêu người đến sau
Em cứ cuốn đi chẳng nghĩ suy
Chẳng chừa thời gian để
Lấp đầy những khoảng trống mà
Người phía trước để lại
Anh rất tốt vậy mà
Lại gặp người tệ hại là em
You need to find someone
You need to find someone
Ai đó trân trọng chính anh
Ai đó trân trọng tình yêu của anh
Là do em nghĩ nhiều quá
Hay là do em
Đã tổn thương nhiều quá
Vậy nên em càng rời xa
Những khi anh cố gắng
Xóa hết khoảng cách giữa chúng ta
Là do em, tại vì em, lỗi ở em
Mà anh phải mang những xót xa
Giày kia cũng đã chật
Giờ là lúc ta cần
Tạm biệt nhau và đặt mình
Vào những khung trời mới
Baby anh có thể hiểu được mà
Anh vẫn thấy ổn thật mà
Vì anh biết sâu trong em
Nơi con tim vẫn đang nồng cháy
Ai chẳng muốn được yêu
Và ai chẳng muốn được thương
I will love you
Embrace all your hurt
All your overthinking
You need to find someone
I don’t need, I don’t need
I don’t need it babe
You need to find someone
I don’t need anyone anyone but you
Ai đó trân trọng chính anh
Yes, you can
Ai đó trân trọng tình yêu của anh
Là do em nghĩ nhiều quá
Hay là do em
Đã tổn thương nhiều quá
Vậy nên em càng rời xa
Những khi anh cố gắng
Xóa hết khoảng cách giữa chúng ta
Là do em, tại vì em, lỗi ở em
Mà anh phải mang những xót xa
Giày kia cũng đã chật
Giờ là lúc ta cần
Tạm biệt nhau và đặt mình
Vào những khung trời mới

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO