Lời Bài Hát Dead Meat

Liu Grace

Lời bài hát

Listen listen listen
Nah ah
I just don’t like it
Okay

Đoán xem em thấy gì
Yo heart on a girl’s post
Woh she looks so damn hot in that mesh socks
Wonder if it random click
Or you ask me for a block
Don’t wanna talk with you right now
Storm in a teacup hong biết làm sao
I’m just so mean
It’s all about
Me and myself
I’m gonna speak it out loud
YEAH U DEAD MEAT
YOU DID A MESS
DRIVE ME CRAZY
YEAH YOU SO DEAD
YOU DID A MESS
DRIVE ME CRAZY
YEAH YOU DEAD MEAT
YOU DID A MESS
DRIVE ME CRAZY
YEAH YOU SO DEAD
YOU DID A MESS
DRIVE ME CRAZY
YEAH YOU DEAD MEAT
Yo that’s my inner ho bag
Bibibip in my head no cap
Have to hold up
It’s just so damn, b**ch
Love you every day not tonight my d**k
Yeah I’m fine I wish
Or I’m kinda sick
Swimming through your vein
Nah I’m not that chic
You can search you can click bất cứ cái gì mà anh thích
I didn’t ask for promise
Đừng để em thấy đừng để em biết đừng để em speak out
Điều ước duy nhất bây giờ là
Tế bào não mình có bluetooth
Để có thể connect với nhau qua một cú chạm
Hoặc cơ chế xảy ra nhiều cú chạm tới mức
Cùng giải phóng thông tin chứ không chỉ là vật cứng
Hay chất lỏng vẫn chờ tuôn ra đang còn trú tạm
Wish I could speak out with you ASAP
But I can’t
It’s the processing time I know you know
How I love you duh
Neva wanna hurt you with rude word
But I gotta say
YEAH U DEAD MEAT
YOU DID A MESS
DRIVE ME CRAZY
YEAH YOU SO DEAD
YOU DID A MESS
DRIVE ME CRAZY
YEAH YOU DEAD MEAT
YOU DID A MESS
DRIVE ME CRAZY
YEAH YOU SO DEAD
YOU DID A MESS
DRIVE ME CRAZY
YEAH YOU DEAD MEAT
YEAH YOU DEAD MEAT
YEAH YOU DEAD MEAT
YEAH YOU DEAD MEAT
YEAH YOU SO DEAD

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO