Lời Bài Hát Chưa Muốn Lấy Chồng

Hạnh Tiên ft. Nguyên Phúc

Lời bài hát

Em nay mười tám trăng tròn
Nhưng lòng em vẫn còn son
Em chưa biết yêu như nào
Vẫn chưa biết yêu ra sao
Em thích ngao du thiên hạ
Bon chen phố đông người qua
Bao nhiêu anh vây lấy ngỏ lời
Nhưng em đã từ chối
Nhưng em đã từ chối họ rồi
Anh anh ơi đừng cố chen vào
Tim em đây chẳng có lối nào đâu
Anh anh ơi đừng có nỉ non lời
Những câu hứa đầu môi
Những lời ngọt đầu môi
Em đã quen rồi
Này mấy núi cũng leo
Mấy sông cũng lội
Mấy đèo cũng qua
Này thưa mẹ thưa cha
Để cho anh hỏi đón em về nhà
Dù xuân hạ thu đông
Nhưng em đây vẫn chưa muốn lấy chồng
Em thích ngao du thiên hạ
Bon chen phố đông người qua
Bao nhiêu anh vây lấy ngỏ lời
Nhưng em đã từ chối
Nhưng em đã từ chối họ rồi
Anh anh ơi đừng cố chen vào
Tim em đây chẳng có lối nào đâu
Anh anh ơi đừng có nỉ non lời
Những câu hứa đầu môi
Những lời ngọt đầu môi
Em đã quen rồi
Này mấy núi cũng leo
Mấy sông cũng lội
Mấy đèo cũng qua
Này thưa mẹ thưa cha
Để cho anh hỏi đón em về nhà
Dù xuân hạ thu đông
Nhưng em đây vẫn chưa muốn lấy chồng

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO