Lời Bài Hát Cầu Duyên

Hồng Duyên ft. Dương Cầm

Lời bài hát

Đông tàn xuân sang cánh én lượn bay về
Em thời xuân mơn má hồng đào thơm
Mang một nỗi lòng duyên tình long đong em chưa lấy chồng
Mẹ cha ngóng trông hỏi thăm mỗi năm bao giờ lấy chồng?!
Nắng mưa là chuyện của trời một duyên hai nợ người ơi
Trăm năm trọn một chữ tình, có duyên có nợ có tình có đôi
Cầu đầu xuân năm mới có duyên tương phùng cầu tơ duyên đưa lối có anh đi cùng
Mình sẽ sống với nhau bạc đầu anh ơ
Người sẽ nắm bàn tay em mình cùng nhau bước qua bao bão giông cuộc đời
Tựa như trăng với sao có nhau chẳng tách rời…

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO