Lời Bài Hát Bán Tấm Chân Tình

Mochiii ft. Hữu Trí

Lời bài hát

Qua đêm nay ngày mai chia tay
Em phải lấy chồng
Người mà em chẳng ước mong
Lo tương lai mẹ già em trông
Lấy tấm chân tình
Em đem bán cho người bên sông
Anh ta có thật lòng thương mong
Như cách anh từng
Ươm mầm yêu một đóa hồng
Thương thân em phận đời long đong
Ngày người bước đi
Em như chiếc lá xa cành
Khóc ra hết đi em
Mai sau chẳng còn gặp nhau
Tội con tim
Em khâu vá rồi lại đau
Chẳng biết em có hạnh phúc
Bên người giành lấy em với anh
Nửa cuộc đời sau
Anh biết đi về đâu
Trách ai trách thân mình
Không thể giữ được em
Chẳng lo lắng cho em
Được phấn son áo màu
Gánh gia đình
Em nặng gánh cha mẹ già
Đành đổi lấy cả đời em
Bán cho người ta
Anh ta có thật lòng thương mong
Như cách anh từng
Ươm mầm yêu một đóa hồng
Thương thân em phận đời long đong
Ngày người bước đi
Em như chiếc lá xa cành
Khóc ra hết đi em
Mai sau chẳng còn gặp nhau
Tội con tim
Em khâu vá rồi lại đau
Chẳng biết em có hạnh phúc
Bên người giành lấy em với anh
Nửa cuộc đời sau
Anh biết đi về đâu
Trách ai trách thân mình
Không thể giữ được em
Chẳng lo lắng cho em
Được phấn son áo màu
Gánh gia đình
Em nặng gánh cha mẹ già
Đành đổi lấy cả đời em
Bán cho người ta
Khóc ra hết đi em
Mai sau chẳng thấy nhau
Tội con tim
Em khâu vá rồi lại đau
Chẳng biết em có hạnh phúc
Bên người giành lấy em với anh
Nửa cuộc đời sau
Anh biết đi về đâu
Trách ai trách thân mình
Không thể giữ được em
Chẳng lo lắng cho em
Và bên em người hỡi
Gánh gia đình
Em nặng gánh cha mẹ già
Đành đổi lấy cả đời em
Bán cho người ta

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO