Lời Bài Hát Ai vùi nỗi đau này dưới cát – Quang Hà

Quang Hà

Lời bài hát

Từ cái thuở trăng mơ
Đến nơi tình ta bôi duyên xóa nợ
Mình bên nhau mấy năm
Em à có nhớ
Cõng ký ức nghiêng vai
Cũng không bằng nơi cho em gót hài
Duyên chưa cạn mà
Sao em đã vội đổi vai
Hỏi quá khứ xưa nay
Có ai từng yêu ai lâu đến vậy
Làm ơn xin giúp tôi
Quên được người ấy
Hoặc cứ nói
Bao câu điếc đau vào tai
Cho tôi đứng lại
Xa lạ rồi
Đi chung đường cũng hơi ngại
Tưởng là đắm, ngỡ là say
Ngờ đâu tất cả là vay
Giờ quá khứ đến hỏi nợ
Lấy gì trả đây
Nhặt mảnh ký ức mờ căm
Vùi vào hố cát trăm năm
Đợi con sóng
Cuốn sâu đậm vào xa xăm
Tội con sóng đang lặng yên
Gào gào thét thét như người điên
Hỏi ai đã chôn nỗi buồn
Vào nỗi nhớ bao ngày ngủ yên
Hoài niệm cũ chưa kịp tan
Ngày ngày oán oán than than
Ai đã vùi nỗi đau này dưới cát
Hỏi quá khứ xưa nay
Có ai từng yêu ai lâu đến vậy
Làm ơn xin giúp tôi
Quên được người ấy
Hoặc cứ nói
Bao câu điếc đau vào tai
Cho tôi đứng lại
Xa lạ rồi
Đi chung đường cũng hơi ngại
Tưởng là đắm, ngỡ là say
Ngờ đâu tất cả là vay
Giờ quá khứ đến hỏi nợ
Lấy gì trả đây
Nhặt mảnh ký ức mờ căm
Vùi vào hố cát trăm năm
Đợi con sóng
Cuốn sâu đậm vào xa xăm
Tội con sóng đang lặng yên
Gào gào thét thét như người điên
Hỏi ai đã chôn nỗi buồn
Vào nỗi nhớ bao ngày ngủ yên
Hoài niệm cũ chưa kịp tan
Ngày ngày oán oán than than
Ai đã vùi nỗi đau này dưới cát
Tưởng là đắm, ngỡ là say
Ngờ đâu tất cả là vay
Giờ quá khứ đến hỏi nợ
Lấy gì trả đây
Nhặt mảnh ký ức mờ căm
Vùi vào hố cát trăm năm
Đợi con sóng
Cuốn sâu đậm vào xa xăm
Tội con sóng đang lặng yên
Gào gào thét thét như người điên
Hỏi ai đã chôn nỗi buồn
Vào nỗi nhớ bao ngày ngủ yên
Hoài niệm cũ chưa kịp tan
Ngày ngày oán oán than than
Ai đã vùi nỗi đau này dưới cát
Ai đã vùi nỗi đau này dưới cát

Đăng bởi

thulta

Chia sẻ

VIDEO