Andree Right Hand

Thông Tin

Rapper Andree Right Hand là một trong các rapper đàn anh khi anh theo đuổi nhạc rap từ khi dòng nhạc này còn hoạt động ở Underground

ARTIST PHOTO

rapper andree right hand

ALBUMS

LYRICS

1. Em Iu